Kategori

Förlängd teckningstid i Phoenix Biopower ABs nyemission

Styrelsen i Phoenix Biopower AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 4 november 2022.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte tecknat och vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 3 november 2022, kl. 17.00.

Villkor 1:10, kurs 10,15 SEK per aktie

För en (1) aktie i Phoenix Biopower AB, får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d.v.s. köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 10,15 SEK per aktie.

Likvida medel till teckningen måste finnas tillgängliga på din internetdepå.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.