Kategori

Hövding Sverige avnoteras

Aktierna i Hövding Sverige kommer att avnoteras från Nasdaq First North p g a begärd tvångsinlösen.

Sista handelsdag är den 3 juni 2022.

Sista handelsdag är den 2 juni 2022 innan kl. 14:00 för dig som handlar via Andelsorder.

Bolaget Fosielund Holding AB äger mer än 90 procent av aktierna i Hövding Sverige och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier. Tvångsinlösen innebär att du som minoritetsägare tvingas sälja dina aktier. Det kan ske när det köpande bolaget har fått in mer än 90 procent av rösterna i ett bolag.
Tvångsinlösen processen börjar med att det köpande bolaget avnoterar det uppköpta bolaget från börsen. Processen är långdragen och pågår ofta i mellan 6-24 månader. Under denna period sker ingen organiserad handel i aktien. När processen är klar får de kunder som har aktier i bolaget som tvångsinlösts en utbetalning i likvida medel.

 

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 3 juni 2022.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 juli 2022 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 3 jun 2022.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.

 

För IPS depå

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i aktien i en IPS depå.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS depå är den 2 juni 2022.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.