Kategori

DS Plattformen AB: Avknoppning av Malma Logistik AB

För elva (11) aktier i DS Plattformen erhålls en (1) st Malma Logistik AB.

Sista dag för handel i DS Plattformen med rätt till utdelningen var den 17 maj 2022.

Aktierna har bokats in på kundernas depåer den 23 maj 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.