Kategori

Handelsbanken Råvarufond, ISIN SE0011309574, kommer att slås samman med fonden Handelsbanken Global Index Criteria, ISIN SE0011309707.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna byts ut till fondandelar i Handelsbanken Global Index Criteria till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Handelsbanken Råvarufond är 2021-02-04.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.