Kategori

Atlas UK Bidco Ltd har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i G4S Plc.

För en (1) aktie i G4S Plc (UK) erbjuds 2,45 GBP kontant.

För en (1) aktie i G4S Plc (DK) erbjuds 2,45 GBP kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om du har innehav i G4S Plc (DK) på din depå kommer aktierna att bytas till G4S Plc (UK) innan tidsfristens utgång.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 14 januari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.