Kategori

Villkor 3:1

Varje befintlig aktie i Hamlet Pharma delas upp i tre (3) aktier, varav två (2) A-aktier och en (1) B-aktie.
B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market. A-aktien är onoterad.
Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 12 mars 2021.

För att aktieägare ska kunna behålla sitt aktieinnehav i Hamlet Pharma i noterad miljö, kommer Aktieinvest att omvandla A-aktier till B-aktier för sina kunders räkning den 31 mars 2021.

Nya B-aktier kommer att levereras om ca 2 veckor efter denna dag.

Om du väljer att behålla dina A-aktier vänligen kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 29 mars 2021, kl. 17.00.
A-aktierna kommer då ligga kvar som ett onoterat innehav på din traditionella eller IPS depå.
Om du har A-aktierna på ett Investeringssparkonto (ISK) kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2021 men du kan inte längre handla i aktien. Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå, eftersom det inte är tillåtet att ha onoterade aktier på ett Investeringssparkonto. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta A-aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn, där de kommer ligga kvar som ett onoterat innehav.