Kategori

Stenhus Fastigheter i Norden AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB.

För en (1) aktie i Halmslätten Fastighets erbjuds fyra (4) aktier i Stenhus Fastigheter och 50,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 mars 2022.

Aktieinvest FK AB kommer inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.