Kategori

Halmslätten Fastighets AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

Varje aktie i Halmslätten Fastighets AB, delas upp i en (1) aktie samt en (1) inlösenaktie.

Inlösenaktierna i Halmslätten Fastighets AB byts per automatik ut till 75,00 SEK per inlösenaktie.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 11 maj 2022.

Inlösenaktierna bokas in på depån den 16 maj och handel i inlösenaktierna kommer att ske mellan den 16 maj – 19 maj 2022.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 27 maj 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.