Kategori

TBD30: Avknoppning av TBD30 TO2 A

För en (1) aktie TBD30 erhålls en (1) st teckningsoption TO2 A.

Sista dag för handel i TBD30 aktie med rätt till utdelningen var den 28 april 2022.

Innehavet har bokats in på kundernas depåer den 10 maj 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.