Kategori

För åtta (8) aktier i Front Ventures B erhålls en (1) teckningsoption TO 2 B i Front Ventures.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 teckna en (1) B-aktie till en kurs om 1,56 SEK per aktie.

Första handelsdag för teckningsoptionen TO 2 B på NGM Nordic SME är den 17 juni 2020.