Kategori

Befintliga B-aktier ersätts med A-aktier i relationen en (1) B-aktie ersätts av en (1) A-aktie.