Kategori

Follicum AB har slagits samman med Coegin Pharma AB genom en fusion.

En (1) aktie i Follicum har bytts ut till en (1) aktie i Coegin Pharma.

Aktier i Coegin Pharma är noterade på Nordic Growth Market och du kan handla i dem via Aktieinvest.