Kategori

För varje en (1) aktie i Empir Group AB erhålls en (1) st. aktie i Nodebis Applications AB.

Sista dag för handel i Empir Group AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 2 februari 2022.

Aktierna i Nodebis Applications AB kommer att bokas in på kundernas depåer den 8 februari 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.