Kategori

Entain Plc har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i ENLABS AB.

För en (1) aktie i ENLABS erbjuds 53,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 30 mars 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 13 april 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.