Kategori

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB)har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB, i ett budpliktserbjudande.
För en (1) aktie i Offentliga Hus i Norden AB erbjuds 15,41 SEK kontant eller ca 0,5 st D-aktier i SBB.
Sista anmälningsdag på marknaden är den 13 april 2021.
Aktieinvest FK AB kommer att acceptera aktiealternativet för sina kunders räkning.
Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 7 april 2021.
Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 23 april 2021.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.