Kategori

För fem (5) aktier i Empir Group erhålls två (2) aktier i Xavitech.

Sista dag för handel i Empir Group aktie med rätt till utdelningen var den 17 december 2020.

Xavitech är noterad på Nordic Growth Market och du kan handla i aktien via din depå.