Kategori

Villkor 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 22 december 2020.