Kategori

Electrolux AB delar ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional AB till sina aktieägare.

För en(1) aktie i Electrolux A erhålls en(1) aktie i Electrolux Professional A.

För en(1) aktie i Electrolux B erhålls en(1) aktie i Electrolux Professional B.

Det nya aktierna kommer bokas in på depån den 23 mars 2020.

Sista dag för handel i Electrolux aktie med rätt till utdelning var den 17 mars 2020.

Första dag för handel i Electrolux Professional A och Electrolux Professional B är den 23 mars 2020 på Nasdaq Stockholm.