Kategori

Fond Simplicity Kina, ISIN SE0003395177, har slagits samman med fond Simplicity Småbolag Global, ISIN SE0010520403.

För varje andel i Simplicity Kina erhölls 1,686346 andelar i Simplicity Småbolag Global.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.