Kategori

För sjuttiosex (76) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Plexian AB.
Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 26 mars 2021.
Plexian kommer att noteras på Nasdaq First North Growth Market den 14 april 2021 och du kommer att kunna handla i aktien via din depå.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.