i kategorin

För en (1) aktie i Curando Nordic AB erhålls en (1) aktie Agilit Holding AB.

Sista dag för handel i Curando Nordic AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 23 augusti 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.