Kategori

För utbyte av en (1) preferensaktie i Corem Property Group AB erbjuds i utbyte 1,12 aktier av serie D i Corem Property Group AB.

Bolaget avser verka för en avnotering av Corems preferensaktier från Nasdaq Stockholm under förutsättning av en hög anslutningsgrad i utbyteserbjudandet och därmed en begränsad likviditet i preferensaktien.

Bolaget avser ansöka om upptagande av handel för aktierna av serie D, första handelsdag beräknas kunna påbörjas 17 juni 2021.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 17 00 senast den 7 juni 2021, kl. 17:00.
Redovisning av vederlag: Påbörjas omkring 17 juni 2021.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.