Kategori

Cardeon AB: Fusion

Cardeon AB har fusionerats med Tectona Capital AB.

För dig som idag äger Cardeon AB aktier på din depå, innebär det att dina Cardeon AB aktier kommer att bytas ut mot aktier i Tectona Capital AB.

För en (1) aktie i Cardeon AB erhålls 0,641918613895224 nya aktier i Tectona Capital B. Tectona Capital B handlas på Nordic Growth Market.

Innehavet kommer att bokas in på din depå 25 november 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.