Kategori

Torslanda Property Investment AB: Uppköp

Västerport Holding AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Torslanda Property Investment AB.

 

För en (1) aktie i Torslanda Property Investment AB erhålls 18,00 SEK kontant i vederlag.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 20 december 2022.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske omkring den 28 december 2022.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.