Kategori

Villkor 1:25

För tjugofem (25) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 december 2020.