Kategori

Spa Holdings 3 Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö Oyj.

För en (1) aktie i Ahlstrom-Munksjö Oyj erbjuds 17,97 EUR kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 januari 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 17 februari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.