Kategori

Villkor 3:1
För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 22 april 2021.