Kategori

Villkor 10:1

För en (1) gammal preferensaktie erhålls tio (10) nya preferensaktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 22 april 2021.