Kategori

Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB)AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB. Budgivaren har höjt budet från 14,50 SEK till 18,00 SEK och förlänger accepttiden tom 9 februari 2021.

För en (1) aktie i Axkid erbjuds 18,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB har sedan tidigare accepterat budet för sina kunders räkning och kommer ta del av det höjda vederlaget.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien var den 11 januari 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 Februari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.