Kategori

Bure Equity AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB.

 

För en (1) aktie i Allgon B erbjuds 13,50 SEK kontant.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 2 februari 2021.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 27 januari 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 9 mars 2021.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.