Kategori

Awardit AB: Uppköp – Uppdatering

Fayes Investeringar 1 AB fullföljer erbjudandet och äger 61,5 procent av aktierna och har nu beslutat att frånfalla villkoret för acceptnivå. Följaktligen, då samtliga övriga villkor för erbjudandets fullföljande har uppfyllts, förklaras erbjudandet ovillkorat och Fayes kommer således att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i erbjudandet. Detta betyder att tidigare inlämnade accepter inte kan återkallas.

 

Årsstämman i Awardit AB godkände den 16 maj 2024 en utdelning om 2,30 SEK per aktie med sista inklusive datum före utbetalning av vederlag i erbjudandet, och erbjudandepriset om 132 SEK per aktie kommer därför att reduceras i motsvarande mån.

Aktieägare i Awardit AB kommer därför att erhålla en utdelning på 2,30 SEK/aktie den 23 maj 2024 samt uppköpslikvid på 129,70 SEK/aktie den 24 maj 2024.

 

Fullständigt pressmeddelanden nedan:

 

Fayes Investeringar 1 AB fullföljer det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Awardit AB (publ) och blir därmed ägare till 61,5 procent av aktierna samt förlänger acceptperioden – Fayes Investeringar 1 AB (cision.com)

 

 

 

Tidigare information:

Fayes Investeringar AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Awardit AB.

 

För en (1) aktie i Awardit erbjuds 132,00 SEK kontant.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 17 Maj 2024.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 13 maj 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 24 maj 2024.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.