Kategori

Amniotics AB: Uppköp fullföljs inte

Magle Chemoswed Holding AB har meddelat att de inte kommer att fullfölja det offentliga uppköpserbjudandet. Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Magle Group blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Amniotics, vilket inte har uppfyllts.

Magle Group har offentliggjort de har beslutat att de inte kommer att frånfalla villkoret avseende en miniminivå av accepter i Erbjudandet.

Aktien går åter att handla via depån.

Tidigare information:

Magle Chemoswed Holding AB har meddelat att bolaget förlänger acceptperioden t o m den 17 maj 2024.

För en (1) aktie i Amniotics AB erhålls 0,004 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Redovisning av vederlag beräknas ske omkring den 23 maj 2024.

 

Tidigare information:

Magle Chemoswed Holding AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Amniotics AB.

För en (1) aktie i Amniotics AB erhålls 0,004 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 3 maj 2024.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 april 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 13 maj 2024.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.