Kategori

Preferensaktieägare erbjuds genom Utbyteserbjudandet inlösen av Befintliga Preferensaktier till ett inlösenbelopp om 102 SEK per inlöst Befintlig Preferensaktie att användas för teckning av Nya Preferensaktier.

Teckningskursen per Ny Preferensaktie uppgår till ett nominellt värde om 100 SEK.

Teckning av Nya Preferensaktier kommer att ske genom kvittning mot inlösenbeloppet.

Erbjudandet kan endast accepterats i förhållande till aktieägares hela innehav.

Antal Befintliga Preferensaktier som ej är jämnt delbart med 50 SEK kommer att få fraktion.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 7 december 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.