Kategori

Bolaget genomför en konvertering av KV 5 till aktier i Spectrum One.

Konverteringskursen är 3,07 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 3,07 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 5 till aktier för sina kunders räkning.

(Notera att konverteringskursen just nu är nära marknadskursen.)

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 15 december 2020.

Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 14 december 2020 och meddela om du inte önskar konvertera.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.