Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

ArcAroma AB har fusionerats med OptiFreeze AB.

För varje aktie i ArcAroma erhålls 0,5 nya aktier i OptiFreeze i utbyte.

OptiFreeze aktie är noterad på First North och du kan handla i aktien via din depå.