Kategori

ArcAroma AB har fusionerats med OptiFreeze AB.

För varje aktie i ArcAroma erhålls 0,5 nya aktier i OptiFreeze i utbyte.

OptiFreeze aktie är noterad på First North och du kan handla i aktien via din depå.