Kategori

För en (1) aktie i Tessin Nordic med tidigare namn Effnetplattformen AB erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Holding AB.

Sista dag för handel i Tessin Nordic /Effnetplattformen AB aktie med rätt till utdelningen var den 21 maj 2021.

Första dag för handel för Effnetplattformen Holding AB är planerad till 2021-05-28.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.