Kategori

Villkor 1:6, kurs 4,80 SEK per unit
För en (1) aktie i Aptahem AB får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 4,80 SEK per unit.
En (1) unit innehåller fyra (4) nyemitterade aktier samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 7.
Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-08-27.
Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:
1.Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
2.Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning.
Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 september 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.
Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 augusti och den 2 september 2021.
Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.