Kategori

Fonden Ålandsbanken Premium 30 placeringsfond, ISIN FI4000087903,har slagits samman med fonden Ålandsbanken Premium 50 SEK, ISIN FI4000087911.

För varje andel i Ålandsbanken Premium 30 placeringsfond erhölls 0,906969 andelar i Ålandsbanken Premium 50 SEK.
Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Fonden har efter mergen bytt namn till Ålandsbanken Kapitalförvaltning