Kategori

Fonden Ålandsbanken Premium 30 EUR, ISIN FI0008809918, har slagits samman med fonden Ålandsbanken Premium 50 EUR, ISIN FI0008809934.
För varje andel i Ålandsbanken Premium 30 EUR erhölls 0,9132 andelar i Ålandsbanken Premium 50 EUR.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Fonden har efter mergen bytt namn till Ålandsbanken Kapitalförvaltning EUR.