Kategori

För en (1) aktie i Aker Solutions Holding ASA erhålls efter avdragen utländsk skatt 0,74997 st Aker Carbon Capture AS och 0,74997 st Aker Offshore Wind AS.

Sista dag för handel i Aker Solutions Holding ASA aktie med rätt till utdelningen var den 14 augusti 2020.

De nya aktierna kommer inte tas in i Aktieinvest FK ABs ordinarie sortiment och kommer där att säljas av och likviden återinvesteras i Aker Solutions Holding ASA.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.