Kategori

Fonden Nordea fonder Nya tillväxtmarknader , ISIN FI0008813191 har likviderats.

För varje fondandel erhölls 94,62602 SEK.

Likviden finns inbokad på kunders depåer idag.