Kategori

Palace Bidco Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Adapteo AB.

För en (1) aktie i Adapteo erbjuds 165,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 augusti 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 26 augusti 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.