Kategori

F Holmström Holding 6 AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB.

För en (1) aktie i Magnolia Bostad erbjuds 76,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 12 augusti 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 augusti 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.