Kategori

För en (1) A-aktie i Acrinova erhålls en (1) ny B-aktie i Acrinova.
Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 17 mars 2021.
B-aktien kommer att handlas på First North from 2021-03-22.