Kategori

Bluelake Mineral AB erbjuder 0,55 aktier i Bluelake Mineral för en (1) aktie i Vilhelmina Mineral.
Avrundning sker nedåt till närmaste heltal.
Exempel: 10 aktier i Vilhelmina Mineral ger 5,5 aktier i Bluelake Mineral som avrundas nedåt till 5 aktier.

Aktier i Bluelake Mineral är noterade på NGM Nordic SME.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 6 april 2021, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.