Kategori Jämställdhet, Sparande

Män äger mer aktier än kvinnor

I förra veckan gästade jag Plånboken i P1 där vi pratade om hur mäns och kvinnors investeringar skiljer sig åt.

Framtidsfeministen Sandra Burbon tror på ett jämställt sparande
I förra veckan gästade jag Plånboken i P1 där vi pratade om hur mäns och kvinnors investeringar skiljer sig åt.

När jag gästade Plånboken pratade vi om skillnader mellan hur män och kvinnor investerar. Jag gav också mina bästa tips på hur du kan öka risken i portföljen direkt och vad du ska undvika. Du kan lyssna på avsnittet här.

Inför avsnittet lade jag några timmar på att sammanställa den senaste statistiken när det kommer till aktieägandet i Sverige från Statistiska Centralbyrån.

Det är fortfarande så att män äger aktier värda mer pengar än kvinnor. Enligt Euroclears rapport Aktieägandet i Sverige 2019 äger kvinnorna 33,2 procent av hushållens totala marknadsvärde av aktier.

Låt oss nu grotta ner oss ännu mer med hjälp av statistik från Statistiska Centralbyrån genom att titta på hur ägandet skiljer sig genom åren och kopplat till ålder.

Storleken av kvinnors portföljer kopplat till ålder sedan 2010

I bilden nedan ser du kvinnors totala portföljvärden för aktier som andel av hushållet. Som du ser på den sträckande svarta linjen har det guppat lite kring över 30 procent sedan 2010.

Portföljvärde för kvinnors sparande

Den ålderskategori som sticker ut ovan är åldrarna 35-44 år. Här ser vi att kvinnors portföljer har blivit betydligt större sedan 2010. År 2010 ägde kvinnorna 27 procent och 2020 äger kvinnor hela 57 procent. Se bild nedan. Det framgår inte vad detta beror på.

Förändring av kvinnors ägande kopplat till ålder

Nedan ser vi samma siffror fast under de senaste fyra åren, 2017-2020, visat på ett annat sätt. Vi ser att kvinnors totala portföljvärde är större än mäns i åldersgrupperna -17 år samt 35-44 år.

Portföljvärde totalt innehav

Istället för att titta på hur stor andel kvinnor äger av de totala portföljerna kan vi nedan se (kvinnor överst och män underst) portföljvärde i miljoner kronor (=det totala portföljvärdet hos alla kvinnor/män), portföljvärde i medelvärde (=medelvärdet av det genomsnittliga portföljvärdet för kvinnor/män) och portföljvärde i medianvärde (=medianvärdet av det genomsnittliga portföljvärdet för kvinnor/män).

Portföljvärde totalt innehav kvinnor

För både män och kvinnor är skillnaden stor mellan medelvärdet och medianen på portföljerna. Till exempel är medelvärdet för en kvinnas portfölj i ålderskategorin 35-44 år ungefär 1,1 miljon kronor år 2020 medan medianvärdet är 21 000 kr. Anledningen till att det skiljer mycket mellan medelvärde och median är troligen på grund av att det finns några individer som har mycket stora portföljer. När det ser ut så här brukar det vara bättre att använda median istället för medelvärde för att få en känsla för vad som är ”normalt”.

Tittar vi på medianvärdet för kvinnor ser vi att ägandet per ålder är mer jämnt än för medelvärdet, där yngre äger mindre och äldre mer – vilket verkar rimligt då vi köper aktier under hela livet.

Slutsatsen att kvinnor i åldrarna 35-44 år äger mer aktier än män, baserat på total portföljstorlek eller medelvärde, är således inte en helt korrekt slutsats (man får vara försiktig med statistik!).

Är det viktigt att äga aktier?

Att sätta dina pengar i arbete är viktigt så att du får igång ränta på ränta-effekten. Det är särskilt viktigt om du är kvinna, eftersom kvinnor generellt:

  • Tar lägre risk i sitt sparande och går miste om avkastning (källa: SCB förmögenhetsstatistik och Konsumentverket)
  • Arbetar i yrken med lägre lön (källa: Medlingsinstitutet)
  • Tjänar 4,2 procent mindre för exakt samma arbete som en man, vilket kallas den oförklarliga löneskillnaden (källa: Medlingsinstitutet)
  • Är mer borta från arbetsplatsen i form av föräldraledighet, vab och deltid än män. Detta gör att kvinnor halkar efter i löneutveckling, karriärutveckling, lön och pensionsavsättningar. Den totala livslönen kan komma att skilja sig åt med flera miljoner. (källa: Saco)

Men det är inte nödvändigt att direktäga aktier. Om du har ont om tid eller inte är intresserad av aktier är aktiefonder ett superbra alternativ eftersom aktiefonder som innehåller just aktier.

Viktigt: När du investerar i aktier är det viktigt att du bara investerar pengar du kan avvara i minst sju år eftersom börsen går upp och ner.

Sparboxar för alla smaker

Vill du spara i aktier men inte vill/orkar välja ut aktierna själv har Aktieinvest komponerat ett antal sparboxar åt dig. Du äger själv aktierna och kan investera via autogiro varje månad för 20 kr/mån. Min jämställda sparbox finns hos Aktieinvest.

Läs mer om Framtidsfeministens sparbox hos Aktieinvest

Lär dig mer om aktier och fonder för att sätta pengarna i jobb!

Vill du lära dig mer om aktier och fonder har jag två gratis onlinekurser där du kan lära dig mer om just aktier och fonder på min kursplattform för onlinekurser investd.se.

Kurs (gratis): Aktier för nybörjare

Kurs (gratis): Fonder för nybörjare

Lycka till med dina investeringar!

/Framtidsfeministen

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i Framtidsfeministens sparbox. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.