i kategorin Importerat

Under fjolåret, dvs. 2016, genomförde nio av bolagen på Stockholmsbörsen en så kallad split med obligatorisk inlösen.

Det innebär att ett bolag delar upp sin aktie i en eller flera vanliga aktier samt en inlösenaktie som det sedan sker en tvingande inlösen av. Inlösen räknas som en försäljning till bolaget och därför måste du redovisa vinsten eller förlusten som denna inlösen innebar för dig som vanligt på en K4-blankett i samband med deklarationen. Skatteverket beslutar hur stor del av anskaffningsvärdet för aktien som ska överföras till inlösenaktien.

Om du använder dig av Aktieinvests K4-tjänst får du en färdig K4-blankett att skicka till Skatteverket. Både inlösenaktier och andra aktieaffärer som ska deklareras redovisas på den färdiga blanketten.

Bolagen med obligatorisk inlösen:

Betsson, Björn Borg, Creades, Enea, HiQ International, Kinnevik, NetEnt (tidigare Net Entertainment), Sectra, Strax (tidigare Novestra) och Tethys Oil.

Om du känner dig osäker på om du löst in aktier i ett bolag under 2016 kan du se i din specifikation till inkomstdeklarationen eller i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 om det finns kontrolluppgift på inlösta aktier. Efter aktiens namn står i sådant fall beteckningen IL.

Hos Skatteverket finns detaljerad information om de bolag som haft obligatorisk inlösen 2016 >

K4 till deklarationen

Du betalar 99 kronor för att ladda ner en pdf eller 199 kronor om du vill att kundservice postar den till dig.

Den finns att beställa via gamla internettjänsten >

Skriv en kommentar