Kategori Sparande

Hur ska man deklarera inlösen?

Under fjolåret, dvs. 2016, genomförde nio av bolagen på Stockholmsbörsen en så kallad split med obligatorisk inlösen.

Maxa börshösten

Det innebär att ett bolag delar upp sin aktie i en eller flera vanliga aktier samt en inlösenaktie som det sedan sker en tvingande inlösen av. Inlösen räknas som en försäljning till bolaget och därför måste du redovisa vinsten eller förlusten som denna inlösen innebar för dig som vanligt på en K4-blankett i samband med deklarationen. Skatteverket beslutar hur stor del av anskaffningsvärdet för aktien som ska överföras till inlösenaktien.

Om du använder dig av Aktieinvests K4-tjänst får du en färdig K4-blankett att skicka till Skatteverket. Både inlösenaktier och andra aktieaffärer som ska deklareras redovisas på den färdiga blanketten.

Bolagen med obligatorisk inlösen:

Betsson, Björn Borg, Creades, Enea, HiQ International, Kinnevik, NetEnt (tidigare Net Entertainment), Sectra, Strax (tidigare Novestra) och Tethys Oil.

Om du känner dig osäker på om du löst in aktier i ett bolag under 2016 kan du se i din specifikation till inkomstdeklarationen eller i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 om det finns kontrolluppgift på inlösta aktier. Efter aktiens namn står i sådant fall beteckningen IL.

Hos Skatteverket finns detaljerad information om de bolag som haft obligatorisk inlösen 2016 >

Här har vi sammanställt fler tips inför deklarationen.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.