Kategori

Traditionell aktie- och fonddepå

För smidigt och enkelt sparande i fonder, aktier och färdiga portföljer till förmånligt courtage.

Investeringssparkonto (ISK)

Förenklar sparandet i aktier och fonder såväl skatte- som deklarationsmässigt. Istället för att beskatta vinster med 30 % (som vid försäljning på en traditionell aktie- och fonddepå) betalar man en årlig schablonskatt.

Portföljspar

Ett sparande som sköter sig självt. Färdiga aktieportföljer med automatiska omplaceringar där innehaven väljs ut av Aktiespararnas analytiker. Går att spara i form av ett investeringssparkonto (ISK).

Pension

Ett individuellt pensionssparande (IPS). I denna depå kan du spara i aktier, fonder och färdiga portföljer till din pension. Uttag från depån kan tidigast göras vid 55 års ålder.

Samägd depå (s.k. klubbdepå)

Ni kan i denna depå vara upp till 25 delägare och ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara på depån. För handel i aktier, fonder och färdiga portföljer.

Fond

Aktieinvest Fond är för dig som på ett enkelt sätt vill spara i fonder.

Företagsdepå

Aktie- och Fonddepå för företag.

Depå för minderåriga

Du kan smidigt spara till ditt barn hos oss. Du kan välja mellan att öppna ett investeringssparkonto (ISK) eller en traditionell aktie- och fonddepå.