Kategori

På en samägd depå kan ni vara upp till 25 ägare. Ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara, om alla ska äga lika andelar eller om den procentuella ägarfördelningen ska vara en annan.

Alla delägare har tillgång till internetdepån och kan t.ex. se depåutveckling, innehav, saldo och kontobesked. Kontaktpersonen i klubben har handels- och uttagsrättigheter via sin inloggning.

Till deklarationen skapas det årssammandrag för samtliga delägare. Där redovisas bl.a. alla delägares andel av innehavet samt det gångna årets försäljningar och utdelningar. Samma uppgifter rapporteras även till Skatteverket för varje delägare.

Du kan läsa mer om samägda depåer här.