Kategori

Vid försäljning av värdepapper kommer pengarna att komma in på din depå som likvida medel. För mer information kontakta kundtjänst på telefon: 08-506 517 00.